EvanjelickýPríslovia28,11

Príslovia 28:11

Boháč sám seba po­kladá za múd­reho, ale roz­um­ný bedár ho od­halí.


Verš v kontexte

10 Kto zvádza statočných na zlú ces­tu, sám do vlast­nej jamy spad­ne, ale bez­úhon­ní zdedia požeh­nanie.
11 Boháč sám seba po­kladá za múd­reho, ale roz­um­ný bedár ho od­halí.
12 Veľká je sláva, keď plesajú spravod­liví, keď však po­vs­tanú bez­božní, ľudia sa skrývajú.

späť na Príslovia, 28

Príbuzné preklady Roháček

11 Bohatý človek je múd­rym vo svojich očiach; ale roz­um­ný chudob­ný ho vy­zkúma.

Evanjelický

11 Boháč sám seba po­kladá za múd­reho, ale roz­um­ný bedár ho od­halí.

Ekumenický

11 Boháč sa zdá sám sebe múd­ry, ale bedár, čo má roz­um, ho pre­hliad­ne.

Bible21

11 Bo­háč sám sobě připadá moudrý, rozumný chudák ho však od­halí.