EvanjelickýPríslovia25,25

Príslovia 25:25

Dob­rá správa z ďalekej krajiny je ako studená voda pre unaveného človeka.


Verš v kontexte

24 Lepšie je bývať na rohu strechy ako so svár­livou ženou v spoločnom dome.
25 Dob­rá správa z ďalekej krajiny je ako studená voda pre unaveného človeka.
26 Spravod­livý, čo sa za­kolíše pred bez­božným, je ako skalené žried­lo a skazený prameň.

späť na Príslovia, 25

Príbuzné preklady Roháček

25 Studená voda čer­stvá na vy­práh­lu dušu a dob­rá zvesť z ďalekej zeme.

Evanjelický

25 Dob­rá správa z ďalekej krajiny je ako studená voda pre unaveného človeka.

Ekumenický

25 Ako studená voda pre vy­pra­hnuté hrd­lo je dob­rá správa z ďalekého kraja.

Bible21

25 Chla­divá voda pro hrdlo vy­prahléje dob­rá novi­na ze země daleké.