EvanjelickýPríslovia25,26

Príslovia 25:26

Spravod­livý, čo sa za­kolíše pred bez­božným, je ako skalené žried­lo a skazený prameň.


Verš v kontexte

25 Dob­rá správa z ďalekej krajiny je ako studená voda pre unaveného človeka.
26 Spravod­livý, čo sa za­kolíše pred bez­božným, je ako skalené žried­lo a skazený prameň.
27 Nie je dob­re jesť veľa medu, pre­to šet­ri s po­chval­nými slovami.

späť na Príslovia, 25

Príbuzné preklady Roháček

26 Pošliapaný prameň a zkazený zdroj, to je spravedlivý, ktorý sa kláti pred bez­božným.

Evanjelický

26 Spravod­livý, čo sa za­kolíše pred bez­božným, je ako skalené žried­lo a skazený prameň.

Ekumenický

26 Ako zmútený prameň a znečis­tená studňa je spravod­livý, čo ustupuje bez­božníkovi.

Bible21

26 Za­kalený je pra­men, stud­na zkažená, když sprave­dlivý před niče­mou ko­lísá.