EvanjelickýPríslovia25,24

Príslovia 25:24

Lepšie je bývať na rohu strechy ako so svár­livou ženou v spoločnom dome.


Verš v kontexte

23 Sever­ný vietor prináša dážď, taj­ne ohovárajúci jazyk roz­hnevanú tvár.
24 Lepšie je bývať na rohu strechy ako so svár­livou ženou v spoločnom dome.
25 Dob­rá správa z ďalekej krajiny je ako studená voda pre unaveného človeka.

späť na Príslovia, 25

Príbuzné preklady Roháček

24 Lepšie je bývať voľak­de v kúte na streche ako so svár­livou ženou v spoločnom dome.

Evanjelický

24 Lepšie je bývať na rohu strechy ako so svár­livou ženou v spoločnom dome.

Ekumenický

24 Lepšie je bývať v kúte na streche ako s hašterivou ženou v jednom dome.

Bible21

24 Lepší je stěhovat se do kou­ta na stře­chu­než s haš­teřivou ženou sdílet dům.