EvanjelickýPríslovia21,17

Príslovia 21:17

Kto miluje radován­ky, bude bedárom. Kto má rád víno a olej, nez­bohat­ne.


Verš v kontexte

16 Človek, čo zblúdi z ces­ty roz­um­nos­ti, bude spočívať v zbore mŕt­vych.
17 Kto miluje radován­ky, bude bedárom. Kto má rád víno a olej, nez­bohat­ne.
18 Výkup­ným za spravod­livého je bez­božný, mies­to statočných - ne­ver­ný.

späť na Príslovia, 21

Príbuzné preklady Roháček

17 Ten, kto miluje veselosť, býva bedárom: ten, kto miluje víno a olej, nez­bohat­ne.

Evanjelický

17 Kto miluje radován­ky, bude bedárom. Kto má rád víno a olej, nez­bohat­ne.

Ekumenický

17 Kto obľubuje radován­ky, bude trieť biedu, kto má rád víno a olej, nez­bohat­ne.

Bible21

17 Mi­lovník ra­dovánek je vlastně chudák; milovník přepy­chu a ví­na ne­bu­de bo­hatý.