RoháčekPríslovia21,17

Príslovia 21:17

Ten, kto miluje veselosť, býva bedárom: ten, kto miluje víno a olej, nez­bohat­ne.


Verš v kontexte

16 Človek, ktorý blúdi z ces­ty roz­um­nos­ti, bude od­počívať v shromaždení mŕt­vych.
17 Ten, kto miluje veselosť, býva bedárom: ten, kto miluje víno a olej, nez­bohat­ne.
18 Výkup­ným za spraved­livého bude bezbožný, a na­mies­to úp­rim­ných bude ten, kto robí ne­ver­ne.

späť na Príslovia, 21

Príbuzné preklady Roháček

17 Ten, kto miluje veselosť, býva bedárom: ten, kto miluje víno a olej, nez­bohat­ne.

Evanjelický

17 Kto miluje radován­ky, bude bedárom. Kto má rád víno a olej, nez­bohat­ne.

Ekumenický

17 Kto obľubuje radován­ky, bude trieť biedu, kto má rád víno a olej, nez­bohat­ne.

Bible21

17 Mi­lovník ra­dovánek je vlastně chudák; milovník přepy­chu a ví­na ne­bu­de bo­hatý.