EvanjelickýPríslovia20,23

Príslovia 20:23

Dvojaké závažie je ohav­nosťou Hos­podinovi a falošná váha nie je dob­rá.


Verš v kontexte

22 Nehovor: Od­platím za zlé! Dúfaj v Hos­podina, On ti po­môže.
23 Dvojaké závažie je ohav­nosťou Hos­podinovi a falošná váha nie je dob­rá.
24 Hos­podin riadi kroky muža; ako môže človek roz­umieť svojej ces­te?

späť na Príslovia, 20

Príbuzné preklady Roháček

23 Ohav­nosťou je Hos­podinovi dvojaké závažie a falošná váha nie je dob­rá.

Evanjelický

23 Dvojaké závažie je ohav­nosťou Hos­podinovi a falošná váha nie je dob­rá.

Ekumenický

23 Dvojaké závažie sa Hos­podinovi protiví, falošná váha nie je dob­rá.

Bible21

23 Dvo­jí závaží se Hos­po­di­nu hnusí; falešné váhy se mu ne­líbí.