EvanjelickýPríslovia20,22

Príslovia 20:22

Nehovor: Od­platím za zlé! Dúfaj v Hos­podina, On ti po­môže.


Verš v kontexte

21 Dedičs­tvo na počiat­ku chvat­ne zís­kané na­koniec nebude požeh­nané.
22 Nehovor: Od­platím za zlé! Dúfaj v Hos­podina, On ti po­môže.
23 Dvojaké závažie je ohav­nosťou Hos­podinovi a falošná váha nie je dob­rá.

späť na Príslovia, 20

Príbuzné preklady Roháček

22 Ne­povedz: Od­platím zlé! Očakávaj na Hos­podina, a po­môže ti.

Evanjelický

22 Nehovor: Od­platím za zlé! Dúfaj v Hos­podina, On ti po­môže.

Ekumenický

22 Nehovor: Od­platím sa za zlé! Dúfaj v Hospodina a za­chráni ťa.

Bible21

22 Nikdy neříkej: „­Tu křiv­du pomstím,“ čekej na Hos­po­di­na – ten ti po­může.