RoháčekPríslovia20,23

Príslovia 20:23

Ohav­nosťou je Hos­podinovi dvojaké závažie a falošná váha nie je dob­rá.


Verš v kontexte

22 Ne­povedz: Od­platím zlé! Očakávaj na Hos­podina, a po­môže ti.
23 Ohav­nosťou je Hos­podinovi dvojaké závažie a falošná váha nie je dob­rá.
24 Od Hos­podina kroky muža; ale čo roz­umie človek svojej ces­te?!

späť na Príslovia, 20

Príbuzné preklady Roháček

23 Ohav­nosťou je Hos­podinovi dvojaké závažie a falošná váha nie je dob­rá.

Evanjelický

23 Dvojaké závažie je ohav­nosťou Hos­podinovi a falošná váha nie je dob­rá.

Ekumenický

23 Dvojaké závažie sa Hos­podinovi protiví, falošná váha nie je dob­rá.

Bible21

23 Dvo­jí závaží se Hos­po­di­nu hnusí; falešné váhy se mu ne­líbí.