EvanjelickýPríslovia20,24

Príslovia 20:24

Hos­podin riadi kroky muža; ako môže človek roz­umieť svojej ces­te?


Verš v kontexte

23 Dvojaké závažie je ohav­nosťou Hos­podinovi a falošná váha nie je dob­rá.
24 Hos­podin riadi kroky muža; ako môže človek roz­umieť svojej ces­te?
25 Je osíd­lom pre človeka neroz­vážne po­vedať: Sväté! a len po daných sľuboch roz­mýšľať.

späť na Príslovia, 20

Príbuzné preklady Roháček

24 Od Hos­podina kroky muža; ale čo roz­umie človek svojej ces­te?!

Evanjelický

24 Hos­podin riadi kroky muža; ako môže človek roz­umieť svojej ces­te?

Ekumenický

24 Kroky muža vedie Hos­podin, ako môže človek svojej ces­te roz­umieť?

Bible21

24 Hos­po­din řídí lid­ské kroky;který člověk své cestě ro­zumí?