EvanjelickýPríslovia14,4

Príslovia 14:4

Kde niet volov, nieto obilia, ale sila volov spôsobuje hoj­né úrody.


Verš v kontexte

3 V bláz­nových ús­tach je prút na jeho chr­bát, múd­rych však chránia ich vlast­né pery.
4 Kde niet volov, nieto obilia, ale sila volov spôsobuje hoj­né úrody.
5 Ver­ný svedok ne­klame, ale falošný svedok chr­lí lož.

späť na Príslovia, 14

Príbuzné preklady Roháček

4 Keď nieto volov, prázdne jas­le, ale mnoho dôchod­ku je v sile vola.

Evanjelický

4 Kde niet volov, nieto obilia, ale sila volov spôsobuje hoj­né úrody.

Ekumenický

4 Kde niet volov, válov je prázd­ny, kým sila býka za­bez­pečí veľkú úrodu.

Bible21

4 Bez do­bytka je prázdno ve žlabu, silný býk za­jis­tí hojnou úro­du.