EvanjelickýPríslovia14,5

Príslovia 14:5

Ver­ný svedok ne­klame, ale falošný svedok chr­lí lož.


Verš v kontexte

4 Kde niet volov, nieto obilia, ale sila volov spôsobuje hoj­né úrody.
5 Ver­ný svedok ne­klame, ale falošný svedok chr­lí lož.
6 Po­smešník hľadá múd­rosť, ale nadar­mo, avšak pre roz­um­ného je po­znanie ľah­ké.

späť na Príslovia, 14

Príbuzné preklady Roháček

5 Ver­ný svedok ne­klame; ale falošný svedok hovorí všelijakú lož.

Evanjelický

5 Ver­ný svedok ne­klame, ale falošný svedok chr­lí lož.

Ekumenický

5 Prav­divý svedok ne­klame, falošný svedok však rozširuje lži.

Bible21

5 Čestný svě­dek ne­pro­mluví lživě, křivopřísežník ale šíří klam.