EvanjelickýPríslovia14,22

Príslovia 14:22

Či neb­lúdia tí, čo snujú zlé? Lás­ku a ver­nosť však žne, kto mys­lí na dob­ré.


Verš v kontexte

21 Kto po­hŕda blížnym, hreší, kto má však súcit s bied­nymi, je blaho­slavený.
22 Či neb­lúdia tí, čo snujú zlé? Lás­ku a ver­nosť však žne, kto mys­lí na dob­ré.
23 Pri každej drine býva zisk, ale kde sú len reči, tam je nedos­tatok.

späť na Príslovia, 14

Príbuzné preklady Roháček

22 Či azda neb­lúdia tí, ktorí vy­mýšľajú zlé? Ale milosť a prav­da bude tým, ktorí smýšľajú dob­ré.

Evanjelický

22 Či neb­lúdia tí, čo snujú zlé? Lás­ku a ver­nosť však žne, kto mys­lí na dob­ré.

Ekumenický

22 Neb­lúdia azda tí, čo snujú zlo? Milo­sr­den­stvo a ver­nosť však sprevádza tých, čo chys­tajú dob­ro.

Bible21

22 Jis­těže bloudí ten, kdo je zlomyslný; láska a věrnost patří dob­ro­sr­dečným.