EvanjelickýPríslovia14,12

Príslovia 14:12

Nejed­na ces­ta vidí sa človeku správ­nou, ale jej koniec môže byť ces­tou k smr­ti.


Verš v kontexte

11 Dom bez­božných bude spus­tošený, ale stánok úp­rim­ných bude pre­kvitať.
12 Nejed­na ces­ta vidí sa človeku správ­nou, ale jej koniec môže byť ces­tou k smr­ti.
13 Aj pri smiechu môže bolieť srd­ce, ale koniec rados­ti býva zár­mutok.

späť na Príslovia, 14

Príbuzné preklady Roháček

12 Nie­ktorá ces­ta je priamou pred človekom, ale jej koniec ces­tami smr­ti.

Evanjelický

12 Nejed­na ces­ta vidí sa človeku správ­nou, ale jej koniec môže byť ces­tou k smr­ti.

Ekumenický

12 Nie­ktorá ces­ta sa človeku vidí ako správ­na, no na­pokon je to ces­ta k smrti.

Bible21

12 Ces­ta se člověku může zdát správná, nakonec však bývá cestou ke smrti.