EvanjelickýPríslovia13,19

Príslovia 13:19

Spl­nená túžba lahodí duši, ale pre bláz­nov je ohav­nosťou vy­hýbať sa zlu.


Verš v kontexte

18 Bieda a han­ba stih­ne toho, kto ned­bá na kar­hanie, ale dôj­de cti, kto si všíma kar­hanie.
19 Spl­nená túžba lahodí duši, ale pre bláz­nov je ohav­nosťou vy­hýbať sa zlu.
20 Kto chodí s múd­rymi, bude múd­ry, kto však s bláz­nami drží, tomu sa zle po­vodí.

späť na Príslovia, 13

Príbuzné preklady Roháček

19 Spl­nená túžba je slad­ká duši; ale bláz­nom je ohavnosťou od­stúpiť od zlého.

Evanjelický

19 Spl­nená túžba lahodí duši, ale pre bláz­nov je ohav­nosťou vy­hýbať sa zlu.

Ekumenický

19 Spl­nená túžba lahodí duši, lež bláz­nom sa protiví vy­hýbať zlu.

Bible21

19 Splněná touha je v duši sladká; tupcům je odporné va­rovat se zla.