RoháčekPríslovia13,19

Príslovia 13:19

Spl­nená túžba je slad­ká duši; ale bláz­nom je ohavnosťou od­stúpiť od zlého.


Verš v kontexte

18 Chudoba a han­ba s­tih­ne toho, kto opúšťa kázeň; ale ten, kto za­chováva po­kar­hanie, bude ctený.
19 Spl­nená túžba je slad­ká duši; ale bláz­nom je ohavnosťou od­stúpiť od zlého.
20 Ten, kto chodí s múd­rymi, bude múd­ry; ale tomu, kto sa druží s bláz­nami, sa zle po­vodí.

späť na Príslovia, 13

Príbuzné preklady Roháček

19 Spl­nená túžba je slad­ká duši; ale bláz­nom je ohavnosťou od­stúpiť od zlého.

Evanjelický

19 Spl­nená túžba lahodí duši, ale pre bláz­nov je ohav­nosťou vy­hýbať sa zlu.

Ekumenický

19 Spl­nená túžba lahodí duši, lež bláz­nom sa protiví vy­hýbať zlu.

Bible21

19 Splněná touha je v duši sladká; tupcům je odporné va­rovat se zla.