EkumenickýPríslovia13,19

Príslovia 13:19

Spl­nená túžba lahodí duši, lež bláz­nom sa protiví vy­hýbať zlu.


Verš v kontexte

18 Chudoba s hanbou pos­tih­nú toho, čo ned­bá na na­pomínanie, no ten, čo prijíma po­kar­hanie, bude poc­tený.
19 Spl­nená túžba lahodí duši, lež bláz­nom sa protiví vy­hýbať zlu.
20 Kto chodí s múdrymi, bude múd­ry, ale kto sa drží bláz­nov, zle po­chodí.

späť na Príslovia, 13

Príbuzné preklady Roháček

19 Spl­nená túžba je slad­ká duši; ale bláz­nom je ohavnosťou od­stúpiť od zlého.

Evanjelický

19 Spl­nená túžba lahodí duši, ale pre bláz­nov je ohav­nosťou vy­hýbať sa zlu.

Ekumenický

19 Spl­nená túžba lahodí duši, lež bláz­nom sa protiví vy­hýbať zlu.

Bible21

19 Splněná touha je v duši sladká; tupcům je odporné va­rovat se zla.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček