EvanjelickýPríslovia13,10

Príslovia 13:10

Človek pýchou vy­voláva len spor, ale pri tých, ktorí si dajú poradiť, je múd­rosť.


Verš v kontexte

9 Svet­lo spravod­livých žiari jas­ne, ale svieca bez­božných has­ne.
10 Človek pýchou vy­voláva len spor, ale pri tých, ktorí si dajú poradiť, je múd­rosť.
11 Rých­lo zís­kaný majetok sa zmenší, ale kto zbiera po hŕs­t­ke, rozm­nožuje ho.

späť na Príslovia, 13

Príbuzné preklady Roháček

10 Len pýchou pôsobí človek svár; ale u tých, ktorí sa radia, je múd­rosť.

Evanjelický

10 Človek pýchou vy­voláva len spor, ale pri tých, ktorí si dajú poradiť, je múd­rosť.

Ekumenický

10 Pýcha vy­voláva iba rozt­ržku, ale tí, čo si dajú poradiť, vlast­nia múd­rosť.

Bible21

10 Pý­cha vede jen ke sporům, moudří však dají na ra­du.