EvanjelickýPríslovia13,9

Príslovia 13:9

Svet­lo spravod­livých žiari jas­ne, ale svieca bez­božných has­ne.


Verš v kontexte

8 Človek má výkup­né za život vo svojom bohat­stve, ale chudob­ný ani ne­počuje o vy­kúpení.
9 Svet­lo spravod­livých žiari jas­ne, ale svieca bez­božných has­ne.
10 Človek pýchou vy­voláva len spor, ale pri tých, ktorí si dajú poradiť, je múd­rosť.

späť na Príslovia, 13

Príbuzné preklady Roháček

9 Svet­lo spraved­livých s­vieti vesele, ale svieca bez­božných zhas­ne.

Evanjelický

9 Svet­lo spravod­livých žiari jas­ne, ale svieca bez­božných has­ne.

Ekumenický

9 Svet­lo spravod­livých jas­ne žiari, za­tiaľ čo lam­pa bez­božníkov zhasína.

Bible21

9 Svět­lo sprave­dlivých svítí vesele, svíce da­re­báků uhas­ne.