EkumenickýPríslovia13,10

Príslovia 13:10

Pýcha vy­voláva iba rozt­ržku, ale tí, čo si dajú poradiť, vlast­nia múd­rosť.


Verš v kontexte

9 Svet­lo spravod­livých jas­ne žiari, za­tiaľ čo lam­pa bez­božníkov zhasína.
10 Pýcha vy­voláva iba rozt­ržku, ale tí, čo si dajú poradiť, vlast­nia múd­rosť.
11 Nečest­ne nadobud­nutý majetok sa stráca, no tomu, čo ho po troche zbiera, sa zväčší.

späť na Príslovia, 13

Príbuzné preklady Roháček

10 Len pýchou pôsobí človek svár; ale u tých, ktorí sa radia, je múd­rosť.

Evanjelický

10 Človek pýchou vy­voláva len spor, ale pri tých, ktorí si dajú poradiť, je múd­rosť.

Ekumenický

10 Pýcha vy­voláva iba rozt­ržku, ale tí, čo si dajú poradiť, vlast­nia múd­rosť.

Bible21

10 Pý­cha vede jen ke sporům, moudří však dají na ra­du.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček