RoháčekPríslovia13,10

Príslovia 13:10

Len pýchou pôsobí človek svár; ale u tých, ktorí sa radia, je múd­rosť.


Verš v kontexte

9 Svet­lo spraved­livých s­vieti vesele, ale svieca bez­božných zhas­ne.
10 Len pýchou pôsobí človek svár; ale u tých, ktorí sa radia, je múd­rosť.
11 Majetok, hriešne nadobud­nutý, sa bude umenšovať; ale ten, kto sbiera rukou, rozm­noží.

späť na Príslovia, 13

Príbuzné preklady Roháček

10 Len pýchou pôsobí človek svár; ale u tých, ktorí sa radia, je múd­rosť.

Evanjelický

10 Človek pýchou vy­voláva len spor, ale pri tých, ktorí si dajú poradiť, je múd­rosť.

Ekumenický

10 Pýcha vy­voláva iba rozt­ržku, ale tí, čo si dajú poradiť, vlast­nia múd­rosť.

Bible21

10 Pý­cha vede jen ke sporům, moudří však dají na ra­du.