EvanjelickýPieseň2,10

Pieseň 2:10

Môj milý sa oz­val a po­vedal mi: Vstaň, moja milovaná, krás­ka moja, a poď!


Verš v kontexte

9 Môj milý podob­ný je gazele alebo mladému jeleňovi; aj­hľa, tu stojí za naším múrom, po­zerá cez ok­no, nazerá cez mreže.
10 Môj milý sa oz­val a po­vedal mi: Vstaň, moja milovaná, krás­ka moja, a poď!
11 Veď hľa, zima sa po­minula, dážď pre­stal, od­tiahol.

späť na Pieseň, 2

Príbuzné preklady Roháček

10 Môj milý sa oz­val a po­vedal mi: Nože vstaň, moja priateľko, moja krás­na, a poď!

Evanjelický

10 Môj milý sa oz­val a po­vedal mi: Vstaň, moja milovaná, krás­ka moja, a poď!

Ekumenický

10 Oz­val sa môj milý a po­vedal mi: Vstaň, moja priateľka, krás­ka moja, a poď!

Bible21

10 Můj mi­lý ozval se a ke mně promluvil: Vstaň, lásko má, má pře­krásná, a po­jď!