EvanjelickýPieseň2,11

Pieseň 2:11

Veď hľa, zima sa po­minula, dážď pre­stal, od­tiahol.


Verš v kontexte

10 Môj milý sa oz­val a po­vedal mi: Vstaň, moja milovaná, krás­ka moja, a poď!
11 Veď hľa, zima sa po­minula, dážď pre­stal, od­tiahol.
12 Kvety sa zjavujú na zemi, pri­blížil sa čas spevu a hlas hrd­ličky počuť v našom kraji.

späť na Pieseň, 2

Príbuzné preklady Roháček

11 Lebo hľa, zima po­minula, pŕška prešla, prešla.

Evanjelický

11 Veď hľa, zima sa po­minula, dážď pre­stal, od­tiahol.

Ekumenický

11 Po­zri, veď zima prešla, dážď ustal, od­tiahol preč.

Bible21

11 Hle, zima už skončila, průtrž přesta­la a je pryč.