EvanjelickýPieseň2,9

Pieseň 2:9

Môj milý podob­ný je gazele alebo mladému jeleňovi; aj­hľa, tu stojí za naším múrom, po­zerá cez ok­no, nazerá cez mreže.


Verš v kontexte

8 Čuj! Môj milý! Aj­hľa, to on pri­chádza. Vy­stupuje na vr­chy, po­skakuje po pahor­koch.
9 Môj milý podob­ný je gazele alebo mladému jeleňovi; aj­hľa, tu stojí za naším múrom, po­zerá cez ok­no, nazerá cez mreže.
10 Môj milý sa oz­val a po­vedal mi: Vstaň, moja milovaná, krás­ka moja, a poď!

späť na Pieseň, 2

Príbuzné preklady Roháček

9 Môj milý je podob­ný srne alebo mladému jeleňu. Hľa, tu stojí za našou stenou; nazerá cez obloky; díva sa cez mrežu.

Evanjelický

9 Môj milý podob­ný je gazele alebo mladému jeleňovi; aj­hľa, tu stojí za naším múrom, po­zerá cez ok­no, nazerá cez mreže.

Ekumenický

9 Môj milý je podob­ný gazele alebo jelenčaťu. Hľa, on stojí za naším múrom, nazerá cez ok­no, díva sa cez mreže.

Bible21

9 Srn­ci či ko­lou­chu můj mi­lý podobá se. Hle, za naší zídkou už se zastavil, mezerami se dívá, škvíra­mi na­hlíží!