Evanjelický4. Mojžišova22,4

4. Mojžišova 22:4

Numeri

a vraveli mid­ján­skym starším: Teraz ten­to zbor požerie všet­ko, čo je okolo nás, ako vôl požerie poľnú zeleň. V tom čase bol moáb­skym kráľom Bálák, syn Cip­pórov,


Verš v kontexte

3 Vtedy sa Moáb­ci veľmi zľak­li ľudu, lebo ho bolo mnoho. Moáb­ci sa zhrozili Iz­rael­cov 4 a vraveli mid­ján­skym starším: Teraz ten­to zbor požerie všet­ko, čo je okolo nás, ako vôl požerie poľnú zeleň. V tom čase bol moáb­skym kráľom Bálák, syn Cip­pórov, 5 ten po­slal po­slov k Bileámovi, synovi Beórov­mu, do Petoru, ktorý leží pri Veľrieke, do krajiny synov jeho národa, aby ho pri­volal, s od­kazom: Hľa, národ vy­šiel z Egyp­ta! Po­kryl celú krajinu a býva oproti mne.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

4 A Moáb po­vedal starším Madiana: Teraz požerie toto shromaždenie všet­ko, čo je vôkol nás, tak ako čo vôl požerie trávu na poli. A Balák, syn Cip­porov, bol toho času kráľom nad Moábom.

Evanjelický

4 a vraveli mid­ján­skym starším: Teraz ten­to zbor požerie všet­ko, čo je okolo nás, ako vôl požerie poľnú zeleň. V tom čase bol moáb­skym kráľom Bálák, syn Cip­pórov,

Ekumenický

4 Moábčania nato po­vedali mid­ján­skym starším: Ten­to dav teraz spus­toší všet­ko, čo je okolo nás, ako vôl spása poľnú zeleň. V tom čase bol moáb­skym kráľom Balák, syn Cip­póra,

Bible21

4 Pro­to ře­kl mi­dián­ským stařešinům: „­Ten dav teď spa­se všech­no ko­lem, jako vůl spásá trávu!“ Balák, syn Ciporův, byl toho ča­su moáb­ským králem.