Ekumenický4. Mojžišova22,4

4. Mojžišova 22:4

Numeri

Moábčania nato po­vedali mid­ján­skym starším: Ten­to dav teraz spus­toší všet­ko, čo je okolo nás, ako vôl spása poľnú zeleň. V tom čase bol moáb­skym kráľom Balák, syn Cip­póra,


Verš v kontexte

3 Moábčania sa veľmi zľak­li ľudu, lebo ho bolo mnoho; priam sa zhrozili Iz­raelitov. 4 Moábčania nato po­vedali mid­ján­skym starším: Ten­to dav teraz spus­toší všet­ko, čo je okolo nás, ako vôl spása poľnú zeleň. V tom čase bol moáb­skym kráľom Balák, syn Cip­póra, 5 ktorý vy­slal po­slov k Bileámovi, synovi Beóra, do Petoru, čo leží oproti Veľrieke, do jeho vlast­nej krajiny, aby ho pri­volal. Od­kázal mu: Z Egypta vy­šiel ľud, po­kryl po­vrch zeme a usadzuje sa oproti mne.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

4 A Moáb po­vedal starším Madiana: Teraz požerie toto shromaždenie všet­ko, čo je vôkol nás, tak ako čo vôl požerie trávu na poli. A Balák, syn Cip­porov, bol toho času kráľom nad Moábom.

Evanjelický

4 a vraveli mid­ján­skym starším: Teraz ten­to zbor požerie všet­ko, čo je okolo nás, ako vôl požerie poľnú zeleň. V tom čase bol moáb­skym kráľom Bálák, syn Cip­pórov,

Ekumenický

4 Moábčania nato po­vedali mid­ján­skym starším: Ten­to dav teraz spus­toší všet­ko, čo je okolo nás, ako vôl spása poľnú zeleň. V tom čase bol moáb­skym kráľom Balák, syn Cip­póra,

Bible21

4 Pro­to ře­kl mi­dián­ským stařešinům: „­Ten dav teď spa­se všech­no ko­lem, jako vůl spásá trávu!“ Balák, syn Ciporův, byl toho ča­su moáb­ským králem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček