Roháček4. Mojžišova22,4

4. Mojžišova 22:4

Numeri

A Moáb po­vedal starším Madiana: Teraz požerie toto shromaždenie všet­ko, čo je vôkol nás, tak ako čo vôl požerie trávu na poli. A Balák, syn Cip­porov, bol toho času kráľom nad Moábom.


Verš v kontexte

3 Pre­to sa veľmi bál Moáb iz­rael­ského ľudu, lebo ho bolo mnoho, a pre­to sa hrozil Moáb synov Iz­raelových. 4 A Moáb po­vedal starším Madiana: Teraz požerie toto shromaždenie všet­ko, čo je vôkol nás, tak ako čo vôl požerie trávu na poli. A Balák, syn Cip­porov, bol toho času kráľom nad Moábom. 5 Ten po­slal po­slov k Balámovi, synovi Be­orov­mu, do mes­ta Petora, ktoré je pri rieke v zemi synov jeho ľudu, za­volať ho po­vediac: Hľa, nejaký ľud vy­šiel z Egyp­ta a hľa, po­kryl po­vrch zeme a usadil sa na­proti mne.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

4 A Moáb po­vedal starším Madiana: Teraz požerie toto shromaždenie všet­ko, čo je vôkol nás, tak ako čo vôl požerie trávu na poli. A Balák, syn Cip­porov, bol toho času kráľom nad Moábom.

Evanjelický

4 a vraveli mid­ján­skym starším: Teraz ten­to zbor požerie všet­ko, čo je okolo nás, ako vôl požerie poľnú zeleň. V tom čase bol moáb­skym kráľom Bálák, syn Cip­pórov,

Ekumenický

4 Moábčania nato po­vedali mid­ján­skym starším: Ten­to dav teraz spus­toší všet­ko, čo je okolo nás, ako vôl spása poľnú zeleň. V tom čase bol moáb­skym kráľom Balák, syn Cip­póra,

Bible21

4 Pro­to ře­kl mi­dián­ským stařešinům: „­Ten dav teď spa­se všech­no ko­lem, jako vůl spásá trávu!“ Balák, syn Ciporův, byl toho ča­su moáb­ským králem.