EvanjelickýMatúš8,8

Matúš 8:8

Evanjelium podľa Matúša

Ale stot­ník od­povedal: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu; po­vedz len slovo a ozdravie môj sluha.


Verš v kontexte

7 Po­vedal mu Ježiš: Ja prídem a uzdravím ho. 8 Ale stot­ník od­povedal: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu; po­vedz len slovo a ozdravie môj sluha. 9 Veď aj ja som človek pod­riadený vr­ch­nos­ti a mám pod sebou vojakov. Keď po­viem tomuto: Choď! - ide, a druhému: Poď sem! - príde, a svoj­mu ot­rokovi: Urob toto! - urobí.

späť na Matúš, 8

Príbuzné preklady Roháček

8 A stot­ník od­povedal a riekol: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale po­vedz len slovo, a môj služob­ník bude uzdravený.

Evanjelický

8 Ale stot­ník od­povedal: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu; po­vedz len slovo a ozdravie môj sluha.

Ekumenický

8 Stot­ník mu na to po­vedal: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Ale po­vedz iba slovo a môj sluha ozdravie.

Bible21

8 Setník však od­po­věděl: „Pane, ne­za­s­loužím si, abys vešel pod mou stře­chu. Řekni jen slovo, a můj služebník bude uz­dra­ven.