RoháčekMatúš8,8

Matúš 8:8

Evanjelium podľa Matúša

A stot­ník od­povedal a riekol: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale po­vedz len slovo, a môj služob­ník bude uzdravený.


Verš v kontexte

7 A Ježiš mu riekol: Ja prij­dem a uzdravím ho. 8 A stot­ník od­povedal a riekol: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale po­vedz len slovo, a môj služob­ník bude uzdravený. 9 Lebo veď i ja som človek, pod mocou iných majúc pod sebou vojakov, a keď poviem tomuto: Iď! tak ide, a inému: Prij­di! a prij­de, a svoj­mu sluhovi: Učiň toto! a učiní.

späť na Matúš, 8

Príbuzné preklady Roháček

8 A stot­ník od­povedal a riekol: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale po­vedz len slovo, a môj služob­ník bude uzdravený.

Evanjelický

8 Ale stot­ník od­povedal: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu; po­vedz len slovo a ozdravie môj sluha.

Ekumenický

8 Stot­ník mu na to po­vedal: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Ale po­vedz iba slovo a môj sluha ozdravie.

Bible21

8 Setník však od­po­věděl: „Pane, ne­za­s­loužím si, abys vešel pod mou stře­chu. Řekni jen slovo, a můj služebník bude uz­dra­ven.