EkumenickýMatúš8,8

Matúš 8:8

Evanjelium podľa Matúša

Stot­ník mu na to po­vedal: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Ale po­vedz iba slovo a môj sluha ozdravie.


Verš v kontexte

7 Ježiš mu od­povedal: Prídem a uzdravím ho. 8 Stot­ník mu na to po­vedal: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Ale po­vedz iba slovo a môj sluha ozdravie. 9 Veď aj ja som pod­riadený človek a mne sú zasa pod­riadení vojaci. Keď po­viem jed­nému: Choď! , tak ide, a druhému: Poď! , tak príde, a svoj­mu sluhovi: Urob to! , tak to urobí.

späť na Matúš, 8

Príbuzné preklady Roháček

8 A stot­ník od­povedal a riekol: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale po­vedz len slovo, a môj služob­ník bude uzdravený.

Evanjelický

8 Ale stot­ník od­povedal: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu; po­vedz len slovo a ozdravie môj sluha.

Ekumenický

8 Stot­ník mu na to po­vedal: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Ale po­vedz iba slovo a môj sluha ozdravie.

Bible21

8 Setník však od­po­věděl: „Pane, ne­za­s­loužím si, abys vešel pod mou stře­chu. Řekni jen slovo, a můj služebník bude uz­dra­ven.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček