EvanjelickýMatúš7,9

Matúš 7:9

Evanjelium podľa Matúša

Alebo či je medzi vami človek, ktorý by dal synovi kameň, keď si prosí chleba?


Verš v kontexte

8 Lebo každý, kto prosí, do­stane; a kto hľadá, náj­de; a kto klope, tomu bude ot­vorené. 9 Alebo či je medzi vami človek, ktorý by dal synovi kameň, keď si prosí chleba? 10 A keď si prosí rybu, či mu podá hada?

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

9 Alebo kto je z vás človek, ktorý, keby ho jeho syn prosil o chlieb, by mu dal kameň?

Evanjelický

9 Alebo či je medzi vami človek, ktorý by dal synovi kameň, keď si prosí chleba?

Ekumenický

9 Kto z vás je taký človek, že by dal synovi kameň, keď si prosí chlieb,

Bible21

9 Kdo z vás je ta­kový člověk, že podá své­mu synu ká­men, když tě pro­sí o chléb?