EvanjelickýMatúš7,10

Matúš 7:10

Evanjelium podľa Matúša

A keď si prosí rybu, či mu podá hada?


Verš v kontexte

9 Alebo či je medzi vami človek, ktorý by dal synovi kameň, keď si prosí chleba? 10 A keď si prosí rybu, či mu podá hada? 11 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať svojim deťom dob­ré dary, o čo skôr dá dob­ré veci váš Otec nebes­ký tým, čo Ho prosia!

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

10 Alebo aj keby ho prosil o rybu, či mu azda podá hada?!

Evanjelický

10 A keď si prosí rybu, či mu podá hada?

Ekumenický

10 alebo že by mu dal hada, keď si prosí rybu?

Bible21

10 Nebo když pro­sí o rybu, dáš mu snad ha­da?