EvanjelickýMatúš7,8

Matúš 7:8

Evanjelium podľa Matúša

Lebo každý, kto prosí, do­stane; a kto hľadá, náj­de; a kto klope, tomu bude ot­vorené.


Verš v kontexte

7 Pros­te a do­stanete; hľadaj­te a náj­dete; klop­te a bude vám ot­vorené. 8 Lebo každý, kto prosí, do­stane; a kto hľadá, náj­de; a kto klope, tomu bude ot­vorené. 9 Alebo či je medzi vami človek, ktorý by dal synovi kameň, keď si prosí chleba?

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

8 lebo každý, kto prosí, berie; kto hľadá, na­chádza, a tomu, kto klepe, sa ot­vorí.

Evanjelický

8 Lebo každý, kto prosí, do­stane; a kto hľadá, náj­de; a kto klope, tomu bude ot­vorené.

Ekumenický

8 Veď každý, kto prosí, do­stáva, kto hľadá, na­chádza, a tomu, kto klope, sa ot­vorí.

Bible21

8 Ne­boť každý, kdo pro­sí, do­stává; kdo hledá, nalézá, a to­mu, kdo tlu­če, bude otevřeno.