EvanjelickýMatúš26,49

Matúš 26:49

Evanjelium podľa Matúša

A hneď pri­stúpil k Ježišovi a po­vedal: Buď po­zdravený, Maj­stre! A po­boz­kal Ho.


Verš v kontexte

48 Jeho zrad­ca dal im znamenie a po­vedal: Ktorého po­boz­kám, ten je; toho chyťte! 49 A hneď pri­stúpil k Ježišovi a po­vedal: Buď po­zdravený, Maj­stre! A po­boz­kal Ho. 50 Ježiš mu riekol: Priateľ môj, čo si prišiel? Vtedy pri­stúpili, položili ruky na Ježiša a zlapali Ho.

späť na Matúš, 26

Príbuzné preklady Roháček

49 A hneď pri­stúpil k Ježišovi a po­vedal: Zdravím ťa, rab­bi! A zboz­kával ho.

Evanjelický

49 A hneď pri­stúpil k Ježišovi a po­vedal: Buď po­zdravený, Maj­stre! A po­boz­kal Ho.

Ekumenický

49 Hneď nato pri­stúpil k Ježišovi a po­vedal: Buď po­zdravený, Rab­bi! A po­boz­kal ho.

Bible21

49 Ihned přistou­pil k Ježíši a po­lí­bil ho se slovy: „Buď zdráv, Rabbi!“