EvanjelickýMatúš26,50

Matúš 26:50

Evanjelium podľa Matúša

Ježiš mu riekol: Priateľ môj, čo si prišiel? Vtedy pri­stúpili, položili ruky na Ježiša a zlapali Ho.


Verš v kontexte

49 A hneď pri­stúpil k Ježišovi a po­vedal: Buď po­zdravený, Maj­stre! A po­boz­kal Ho. 50 Ježiš mu riekol: Priateľ môj, čo si prišiel? Vtedy pri­stúpili, položili ruky na Ježiša a zlapali Ho. 51 A hľa, jeden z tých, čo boli s Ježišom, vy­strel ruku, tasil meč, ud­rel veľkňazov­ho sluhu a odťal mu ucho.

späť na Matúš, 26

Príbuzné preklady Roháček

50 A Ježiš mu po­vedal: Priateľu, načo si prišiel? Vtedy pri­stúpili, položili ruky na Ježiša a jali ho.

Evanjelický

50 Ježiš mu riekol: Priateľ môj, čo si prišiel? Vtedy pri­stúpili, položili ruky na Ježiša a zlapali Ho.

Ekumenický

50 Ježiš mu po­vedal: Priateľ môj, načo si prišiel? Tu pri­stúpili, položili na Ježiša ruky a zmoc­nili sa ho.

Bible21

50 Ježíš mu ře­kl: „Pří­te­li, tak pro­to jsi přišel?“ Vtom Ježíše ob­stou­pi­li, vrh­li se na něj a za­ja­li ho.