EkumenickýMatúš26,49

Matúš 26:49

Evanjelium podľa Matúša

Hneď nato pri­stúpil k Ježišovi a po­vedal: Buď po­zdravený, Rab­bi! A po­boz­kal ho.


Verš v kontexte

48 Jeho zrad­ca im dal znamenie: Koho po­boz­kám, to je on. Toho chyťte! 49 Hneď nato pri­stúpil k Ježišovi a po­vedal: Buď po­zdravený, Rab­bi! A po­boz­kal ho. 50 Ježiš mu po­vedal: Priateľ môj, načo si prišiel? Tu pri­stúpili, položili na Ježiša ruky a zmoc­nili sa ho.

späť na Matúš, 26

Príbuzné preklady Roháček

49 A hneď pri­stúpil k Ježišovi a po­vedal: Zdravím ťa, rab­bi! A zboz­kával ho.

Evanjelický

49 A hneď pri­stúpil k Ježišovi a po­vedal: Buď po­zdravený, Maj­stre! A po­boz­kal Ho.

Ekumenický

49 Hneď nato pri­stúpil k Ježišovi a po­vedal: Buď po­zdravený, Rab­bi! A po­boz­kal ho.

Bible21

49 Ihned přistou­pil k Ježíši a po­lí­bil ho se slovy: „Buď zdráv, Rabbi!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček