EvanjelickýMatúš16,6

Matúš 16:6

Evanjelium podľa Matúša

Ježiš im po­vedal: Daj­te si po­zor a varuj­te sa kvasu farizejov a sadukajov!


Verš v kontexte

5 Učeníci prišli na druhý breh, ale za­bud­li vziať so sebou chlieb. 6 Ježiš im po­vedal: Daj­te si po­zor a varuj­te sa kvasu farizejov a sadukajov! 7 Oni uvažovali a hovorili medzi sebou: To pre­to, že sme ne­vzali so sebou chlieb.

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

6 A Ježiš im po­vedal: Hľaďte a chráňte sa kvasu farize­ov a sadúce­ov!

Evanjelický

6 Ježiš im po­vedal: Daj­te si po­zor a varuj­te sa kvasu farizejov a sadukajov!

Ekumenický

6 Ježiš im po­vedal: Daj­te si po­zor a vy­varuj­te sa kvasu farizejov a saducejov.

Bible21

6 Ježíš jim ře­kl: „­Dej­te po­zor, va­ruj­te se kva­su fa­ri­zeů a saduceů.“