EvanjelickýMatúš16,7

Matúš 16:7

Evanjelium podľa Matúša

Oni uvažovali a hovorili medzi sebou: To pre­to, že sme ne­vzali so sebou chlieb.


Verš v kontexte

6 Ježiš im po­vedal: Daj­te si po­zor a varuj­te sa kvasu farizejov a sadukajov! 7 Oni uvažovali a hovorili medzi sebou: To pre­to, že sme ne­vzali so sebou chlieb. 8 Ježiš to zbadal a riekol: Ó, malover­ní, prečo hovoríte medzi sebou, že ne­máte chleba?

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

7 A oni roz­mýšľali medzi sebou a hovorili: Chleba sme ne­vzali.

Evanjelický

7 Oni uvažovali a hovorili medzi sebou: To pre­to, že sme ne­vzali so sebou chlieb.

Ekumenický

7 Pre­mýšľali teda a hovorili: Ne­vzali sme si chlieb.

Bible21

7 Do­ha­dova­li se tedy mezi se­bou: „Vž­dyť jsme s se­bou žádný chle­ba nevzali.“