EvanjelickýMarek8,38

Marek 8:38

Evanjelium podľa Mareka

Kto by sa v tom­to cudzoložnom, hriešnom po­kolení han­bil za mňa a za moje reči, za toho sa bude han­biť aj Syn človeka, keď príde v sláve svoj­ho Otca a so svätými an­jel­mi.


Verš v kontexte

36 Veď čo osoží človeku, ak zís­ka aj celý svet, ale utr­pí škodu na svojej duši? 37 Lebo čo môže dať človek ako protihod­notu na vy­kúpenie svojej duše? 38 Kto by sa v tom­to cudzoložnom, hriešnom po­kolení han­bil za mňa a za moje reči, za toho sa bude han­biť aj Syn človeka, keď príde v sláve svoj­ho Otca a so svätými an­jel­mi.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

38 Lebo ktokoľvek by sa han­bil za mňa a za moje slová v tom­to po­kolení cudzoložnom a hriešnom, za toho sa bude aj Syn človeka han­biť, keď prij­de v sláve svojeho Otca so svätými an­jel­mi.

Evanjelický

38 Kto by sa v tom­to cudzoložnom, hriešnom po­kolení han­bil za mňa a za moje reči, za toho sa bude han­biť aj Syn človeka, keď príde v sláve svoj­ho Otca a so svätými an­jel­mi.

Ekumenický

38 Kto sa pred tým­to cudzoložným a hriešnym po­kolením bude han­biť za mňa a za moje slová, za toho sa bude han­biť aj Syn človeka, keď príde v sláve svoj­ho Otca so svätými an­jel­mi.

Bible21

38 Kdo by se v tom­to cizo­ložném a hříšném poko­lení styděl za mě a za má slova, za toho se bude stydět i Syn člověka, až při­jde ve slávě svého Otce se svatý­mi anděly.“