EvanjelickýMarek8,36

Marek 8:36

Evanjelium podľa Mareka

Veď čo osoží človeku, ak zís­ka aj celý svet, ale utr­pí škodu na svojej duši?


Verš v kontexte

35 Lebo kto by si chcel za­chrániť život, stratí ho, ale kto by stratil život pre mňa a pre evan­jelium, za­chráni si ho. 36 Veď čo osoží človeku, ak zís­ka aj celý svet, ale utr­pí škodu na svojej duši? 37 Lebo čo môže dať človek ako protihod­notu na vy­kúpenie svojej duše?

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

36 Lebo čo osoží človekovi, keby zís­kal čo hneď i celý svet a svoju dušu utratil?

Evanjelický

36 Veď čo osoží človeku, ak zís­ka aj celý svet, ale utr­pí škodu na svojej duši?

Ekumenický

36 Veď čo osoží človeku, ak zís­ka aj celý svet, ale pre­már­ni svoj život?

Bible21

36 Co pro­spěje člověku, kdy­by zís­kal ce­lý svět, ale sám sobě uško­dil?