EvanjelickýMalachiáš2,13

Malachiáš 2:13

A druhé, čo robíte: sl­zami po­krývate ol­tár Hos­podinov, plačom a vzdychaním, pre­tože sa už ne­ob­ráti k obeti, aby niečo so záľubou prijal z vašich rúk.


Verš v kontexte

12 Tomu, kto to činí, nech Hos­podin vy­hubí sved­ka i ob­haj­cu zo stanov Jákobových ako i toho, kto prináša obet­ný dar Hos­podinovi moc­nos­tí. 13 A druhé, čo robíte: sl­zami po­krývate ol­tár Hos­podinov, plačom a vzdychaním, pre­tože sa už ne­ob­ráti k obeti, aby niečo so záľubou prijal z vašich rúk. 14 Pýtate sa: Prečo je to? Pre­to, lebo Hos­podin bol sved­kom medzi tebou a ženou tvojej mlados­ti, ktorej si sa spreneveril, hoci ona je tvojou družkou a zmluv­nou manžel­kou!

späť na Malachiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

13 A toto po druhé robíte, že po­krývate ol­tár Hos­podinov sl­zami, plačom a vzdychaním, takže nebude viac toho, aby po­zrel na obet­ný dar obil­ný alebo aby vzal ľúbu obeť z vašej ruky.

Evanjelický

13 A druhé, čo robíte: sl­zami po­krývate ol­tár Hos­podinov, plačom a vzdychaním, pre­tože sa už ne­ob­ráti k obeti, aby niečo so záľubou prijal z vašich rúk.

Ekumenický

13 Do­púšťate sa aj ďalšej veci: Hos­podinov ol­tár zmáčate sl­zami, plačete a vzdycháte, lebo už nehľadí na obetu, aby niečo so záľubou prijal z vašich rúk.

Bible21

13 A pro­vádí­te ještě něco: Za­lévá­te Hos­po­dinův ol­tář slza­mi, pláčete a naříká­te, že už si ne­všímá vašich obětí, že už ho z vašich ru­kou netěší.