EvanjelickýLukáš9,40

Lukáš 9:40

Evanjelium podľa Lukáša

prosil som aj Tvojich učeníkov, aby ho vy­hnali, ale ne­moh­li.


Verš v kontexte

39 A hľa, duch sa ho zmocňuje, a on hneď kričí; a (duch) lom­cuje ním, až sa chlap­covi ús­ta penia, a ťažko od­chádza od neho, keď ho sužuje; 40 prosil som aj Tvojich učeníkov, aby ho vy­hnali, ale ne­moh­li. 41 Ježiš od­povedal: Ó, ne­veriace a skazené po­kolenie! Do­kedy budem s vami a do­kedy vás budem tr­pieť? Pri­veď sem syna!

späť na Lukáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

40 A prosil som tvojich učeníkov, žeby ho vy­hnali, ale ne­moh­li.

Evanjelický

40 prosil som aj Tvojich učeníkov, aby ho vy­hnali, ale ne­moh­li.

Ekumenický

40 Prosil som tvojich učeníkov, aby ho vy­hnali, ale ne­moh­li.

Bible21

40 Pro­sil jsem tvé učedníky, aby ho vy­hna­li, ale nemohli!“