RoháčekLukáš9,40

Lukáš 9:40

Evanjelium podľa Lukáša

A prosil som tvojich učeníkov, žeby ho vy­hnali, ale ne­moh­li.


Verš v kontexte

39 A hľa, duch ho po­chytáva a zrazu kričí a tr­há ho sem a ta s penami a ťažko od­chádza od neho lom­cujúc ním. 40 A prosil som tvojich učeníkov, žeby ho vy­hnali, ale ne­moh­li. 41 A Ježiš od­povedal a riekol: Ó, po­kolenie, ne­veriace a pre­vrátené, do­kiaľ budem u vás a ponesiem vás? Do­veď sem svoj­ho syna!

späť na Lukáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

40 A prosil som tvojich učeníkov, žeby ho vy­hnali, ale ne­moh­li.

Evanjelický

40 prosil som aj Tvojich učeníkov, aby ho vy­hnali, ale ne­moh­li.

Ekumenický

40 Prosil som tvojich učeníkov, aby ho vy­hnali, ale ne­moh­li.

Bible21

40 Pro­sil jsem tvé učedníky, aby ho vy­hna­li, ale nemohli!“