EvanjelickýLukáš21,5

Lukáš 21:5

Evanjelium podľa Lukáša

Keď nie­ktorí hovorili o chráme, ako je vy­zdobený pek­nými kameňmi a venovanými okrasami, po­vedal:


Verš v kontexte

4 lebo všet­ci títo pri­dávali k darom [Božím] z toho, čo im zvyšovalo, ale ona vhodila zo svojej chudoby všet­ko, čo mala na živobytie. 5 Keď nie­ktorí hovorili o chráme, ako je vy­zdobený pek­nými kameňmi a venovanými okrasami, po­vedal: 6 Prídu dni, že z toho, čo vidíte, ne­os­tane kameň na kameni, ktorý by nebol zborený.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

5 A keď hovorili nie­ktorí o chráme, že je oz­dobený krás­nymi kameňmi a po­svät­nými dary, po­vedal:

Evanjelický

5 Keď nie­ktorí hovorili o chráme, ako je vy­zdobený pek­nými kameňmi a venovanými okrasami, po­vedal:

Ekumenický

5 Keď nie­ktorí hovorili o chráme, ako je vy­zdobený krás­nymi kameňmi a ďakov­nými dar­mi, po­vedal:

Bible21

5 Něk­teří si po­vída­li, jak je chrám krásný – ty ka­me­ny, ty obětní da­ry! Ježíš na to ře­kl: