EkumenickýLukáš21,5

Lukáš 21:5

Evanjelium podľa Lukáša

Keď nie­ktorí hovorili o chráme, ako je vy­zdobený krás­nymi kameňmi a ďakov­nými dar­mi, po­vedal:


Verš v kontexte

4 Lebo oni dali časť zo svoj­ho nad­byt­ku, ale ona pri svojej chudobe dala všet­ko, čo mala, celé svoje živobytie. 5 Keď nie­ktorí hovorili o chráme, ako je vy­zdobený krás­nymi kameňmi a ďakov­nými dar­mi, po­vedal: 6 Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezos­tane kameň na kameni. Všet­ko bude zničené.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

5 A keď hovorili nie­ktorí o chráme, že je oz­dobený krás­nymi kameňmi a po­svät­nými dary, po­vedal:

Evanjelický

5 Keď nie­ktorí hovorili o chráme, ako je vy­zdobený pek­nými kameňmi a venovanými okrasami, po­vedal:

Ekumenický

5 Keď nie­ktorí hovorili o chráme, ako je vy­zdobený krás­nymi kameňmi a ďakov­nými dar­mi, po­vedal:

Bible21

5 Něk­teří si po­vída­li, jak je chrám krásný – ty ka­me­ny, ty obětní da­ry! Ježíš na to ře­kl:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček