EvanjelickýLukáš2,5

Lukáš 2:5

Evanjelium podľa Lukáša

aby sa dal za­písať so svojou snúbenicou Mári­ou, ktorá bola v po žeh­nanom stave.


Verš v kontexte

4 Vy­bral sa teda aj Jozef z Galiley z mes­ta Nazareta do Jud­ska do mes­ta Dávidov­ho, ktoré sa volá Bet­lehem, pre­tože bol z domu a z rodu Dávidov­ho, 5 aby sa dal za­písať so svojou snúbenicou Mári­ou, ktorá bola v po žeh­nanom stave. 6 Keď tam boli, na­pl­nili sa dni, aby porodila.

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

5 aby sa za­písal s Mári­ou, sebe za­snúbenou manžel­kou tehot­nou.

Evanjelický

5 aby sa dal za­písať so svojou snúbenicou Mári­ou, ktorá bola v po žeh­nanom stave.

Ekumenický

5 aby sa za­písal so svojou snúbenicou Mári­ou, ktorá bola v požehnanom stave.

Bible21

5 aby se ne­chal za­psat se svou snou­benkou Ma­ri­í, která byla těhotná.