EvanjelickýLukáš2,6

Lukáš 2:6

Evanjelium podľa Lukáša

Keď tam boli, na­pl­nili sa dni, aby porodila.


Verš v kontexte

5 aby sa dal za­písať so svojou snúbenicou Mári­ou, ktorá bola v po žeh­nanom stave. 6 Keď tam boli, na­pl­nili sa dni, aby porodila. 7 I porodila svoj­ho pr­vorodeného syna, ob­vinula Ho plien­kami a uložila v jas­liach, lebo v nocľahár­ni pre nich nebolo mies­to.

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

6 A stalo sa, keď tam boli, že sa na­pl­nily dni aby porodila.

Evanjelický

6 Keď tam boli, na­pl­nili sa dni, aby porodila.

Ekumenický

6 Kým sa tam zdržiavali, nadišiel čas jej pôrodu.

Bible21

6 Když tam by­li, Ma­rii se na­plnil čas k po­ro­du