EvanjelickýLukáš2,32

Lukáš 2:32

Evanjelium podľa Lukáša

ako svet­lo, ktoré sa zjaví po­hanom a os­lávi Tvoj ľud iz­rael­ský.


Verš v kontexte

31 ktoré si pri­pravil pred tvárou všet­kých ľudí: 32 ako svet­lo, ktoré sa zjaví po­hanom a os­lávi Tvoj ľud iz­rael­ský. 33 Jeho otec a mat­ka divili sa tomu, čo sa hovorilo o Ňom.

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

32 svet­lo na zjavenie národom a slávu svoj­ho ľudu Iz­raela.

Evanjelický

32 ako svet­lo, ktoré sa zjaví po­hanom a os­lávi Tvoj ľud iz­rael­ský.

Ekumenický

32 svet­lo na zjavenie pre po­hanov a slávu pre tvoj ľud Iz­rael.

Bible21

32 svět­lo ke zje­vení národů­ma slávu tvého lidu Izraele.“