EkumenickýLukáš2,32

Lukáš 2:32

Evanjelium podľa Lukáša

svet­lo na zjavenie pre po­hanov a slávu pre tvoj ľud Iz­rael.


Verš v kontexte

31 ktorú si pri­pravil pred tvárou všet­kých národov: 32 svet­lo na zjavenie pre po­hanov a slávu pre tvoj ľud Iz­rael. 33 Jeho otec i mat­ka boli prek­vapení slovami, ktoré o ňom počuli.

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

32 svet­lo na zjavenie národom a slávu svoj­ho ľudu Iz­raela.

Evanjelický

32 ako svet­lo, ktoré sa zjaví po­hanom a os­lávi Tvoj ľud iz­rael­ský.

Ekumenický

32 svet­lo na zjavenie pre po­hanov a slávu pre tvoj ľud Iz­rael.

Bible21

32 svět­lo ke zje­vení národů­ma slávu tvého lidu Izraele.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček