EvanjelickýLukáš2,31

Lukáš 2:31

Evanjelium podľa Lukáša

ktoré si pri­pravil pred tvárou všet­kých ľudí:


Verš v kontexte

30 lebo moje oči videli Tvoje spasenie, 31 ktoré si pri­pravil pred tvárou všet­kých ľudí: 32 ako svet­lo, ktoré sa zjaví po­hanom a os­lávi Tvoj ľud iz­rael­ský.

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

31 ktoré si pri­hotovil pred tvárou všet­kých ľudí,

Evanjelický

31 ktoré si pri­pravil pred tvárou všet­kých ľudí:

Ekumenický

31 ktorú si pri­pravil pred tvárou všet­kých národov:

Bible21

31 jež jsi připravil před oči­ma všech li­dí –